Slimathon a cruthaíodh in Oideachas Landmark Féin-Léiriú agus Clár Ceannaireachta

Is iontach é an dea-scéala faoin Imearlann sa Rinn- go mbeidh áis súgartha ag muintir na gaeltachta ar deireadh thiar thall. Is léir go bhfuil muintir na háite ag tarraingt le chéile agus ag tacú leis na himeachtaí atá ar bun chun airgead a bhailiú ar mhaithe leis.

Beidh imeacht eachtrúil ar siúl as seo ‘dtí’n Nollaig. Beidh sláinte an bhradáin ag na rannpháirtithe leis an  Slimathon ar siúl arís i dTigh Uí Mhuirithe agus leis an mhaidin siúlóide/reatha ar an gCoinigéar.

Deir Darren Ó Droma , ball choiste na hImearlainne agus stiúrthóir Maidin sa Choinigéar, “ Má nascann tú an dá rud, meáchain a chailliúint diaidh ar ndiaidh agus aclaíocht, tá seans níos fearr ann go mairfidh na torthaí ar dhuine thar ama. Is cuma más siúlóir tú nó reathaí den scoth tú, b’fhiú go mór páirt a ghlacadh sa sraith ar an gCoinigéar ”

Is fear mór an phobail é Darren, le páistí óga aige féin, dúirt sé go nglacfadh se páirt don chraic . “ Is an-dheis é seo don phobal agus deas é a chur ar fáil. Beidh Imearlann againn as chomh maith!”

Is gach Céadaoin idir 8-9i.n. i dTigh Uí Mhuirithe a bheidh an Slimathon, €5 an babhta le oíche chláriúcháin ar an 12ú Deireadh Fómhair agus an chéad oíche ansan ar an 19ú ar feadh 10 seachtaine.

Tosnóidh an mhaidin siúlóide/reatha ar an gCoinigéar ar an 23ú Deireadh Fómhair ar a 9.30 r.n. ar feadh 9 seachtaine. Cosnóidh sé €2 gach babhta.

Beidh ceiliúradh don dá rud ar oíche dheireanach an ‘Slimathon’ ach ní gá duit an dá imeacht a dhéanamh nach an oiread. Leanaigí ‘Imearlann’ ar facebook.

 

Here is a community project of Jen Uí Dhuibhir, created while she took part in the Landmark Education Self-Expression and Leadership Program.

It’s wonderful to see the encouragement for the ‘Imearlann’ by the Gaeltacht community, a project aimed at creating a playground in An Rinn. Not only is the spirit of support and unity alive and well but the people of this peninsula are up for having their health and wellbeing transformed in the coming months.

This Wednesday 12th, in Tigh Uí Mhuirithe, Heilbhic, a registration night takes place for the ‘Slimathon’, a 10 week, weight loss game which has been run very successfully with a few years for various causes and charities. In addition to the Slimathon there will be a Sunday walking/running league along the Cunnigar.

Darren Ó Droma, an Imearlann committee member and organiser of the event  says “ Combining a weight-loss Slimathon and a walking/running league is a great structure for anyone who wants to make those subtle lifestyle changes that make a difference. Whether you’re a beginner walker or a competitive runner, already taking part in the Winter League, Sunday morning in the Cunnigar is for you” .

Darren, a passionate community man and parent of two young children also says that he’ll be taking part himself for the craic . “ It’s also  an opportunity to contribute to the community, and to top it all off, we’ll raise funds for the Imearlann. Everyone wins”

Slimathon registration, Tigh Uí Mhuirithe, 8-9pm for 10 weeks with week 1 beginning on October 19th, €5 per night.

Sunday Walking/Running League for 9 weeks, week 1 beginning on October 23rd , €2 per morning.

A celebration night for both will take place on the final Slimathon evening . It’s not necessary to commit to both. You can follow ‘Imearlann’ on facebook.

Leave a comment

Filed under Landmark Education Ireland, Landmark forum Ireland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s